Privacy-policy: uw rechten

Voor administratie gebruiken wij de volgende gegevens:

Naam, Voornaam, Leeftijd, Geslacht, Adres, Postcode, Woonplaats, Provincie, Land, e-mailadres, Telefoonnummer, Nationaliteit, Betalingsdetails, Informatie die u geeft in het kader van uw communicatie met Natuurgeneeskundige Praktijk Colors4Life, er wordt een persoonlijk anamnese medisch gezondheidsdossier aangelegd.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u door u gevraagde diensten te kunnen verlenen alswel voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Rechten:

U heeft altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken. U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG(Algemene Verordening Gegevensverwerking)

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen. Als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Update:

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op 25 mei 2018. Wij passen de privacy policy geregeld aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.