Privacy policy

naar aanleiding van de per 25 mei in werking tredende nieuwe Wet op bescherming van persoonsgegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG), worden jullie middels dit bericht geïnformeerd over hoe deze Persoonsgegevensbescherming wordt gerealiseerd bij Natuurgeneeskundige Praktijk Colors4Life.

Belangrijk zijn dat Grondslagen voor een Privacy verklaring  worden vastgelegd waarin een toestemming wordt gegeven of waarin een overeenkomst plaats kan vinden.

Daar hoort dan een verwerkingsregister bij waarin aangegeven is wélke persoonsgegevens verzameld worden voor het cliëntendossier, met welk doel deze persoonsgegevens worden opgeslagen en waar eventueel persoonsgegevens naar toe zouden kunnen gaan.

Met betrekking tot Natuurgeneeskundige Praktijk Colors4Life worden persoonsgegevens verzameld:

-voor administratie en dienstverlening, het geven van Natuurgeneeskundige therapie, Ayurveda en Kleurenlichttherapie, Darmvoedingstherapie

-er wordt een nieuwsbrief verstuurd, waarvoor een e-mail adres nodig is.

Persoonsgegevens worden alleen in overleg en met toestemming van cliënt zelf gedeeld met:

– anderen, die in hetzelfde beroep werkzaam zijn of complementair hieraan. Met deze derden zijn de nodige afspraken gemaakt, zij zullen uw gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van hun overeenkomst met Natuurgeneeskundige Praktijk Colors4Life.