Privacy policy

naar aanleiding van de per 26 mei 2018 in werking tredende nieuwe Wet op bescherming van persoonsgegevens: Algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG), worden jullie middels dit bericht geïnformeerd over hoe deze Persoonsgegevensbescherming wordt gerealiseerd bij Natuurgeneeskundige Praktijk Colors4Life.

Het wordt steeds belangrijker dat Grondslagen voor een Privacy bestaan, waarin toestemming wordt gegeven of waarin een overeenkomst plaats kan vinden.

Natuurgeneeskundige Praktijk Colors4Life zal aangegeven welke persoonsgegevens verzameld worden voor het cliëntendossier, met welk doel deze persoonsgegevens worden opgeslagen.

Met betrekking tot Natuurgeneeskundige Praktijk Colors4Life worden persoonsgegevens verzameld:

-Voor administratie en dienstverlening, het geven van Natuurgeneeskundige therapie, Ayurveda en Kleurenlichttherapie, Darmvoedingstherapie

-Er wordt een nieuwsbrief verstuurd, waarvoor een e-mail adres nodig is.

-Persoonsgegevens worden alleen in overleg en met toestemming van cliënt zelf gedeeld met diegene, die in hetzelfde beroep werkzaam zijn of complementair hieraan. Met deze derden zijn de nodige afspraken gemaakt, zij zullen uw gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van hun overeenkomst met Natuurgeneeskundige Praktijk Colors4Life.